Mobiliseringskonkurranse til sommerleir!

Mobiliseringskonkurranse til sommerleir!

23.03.2015 Den 1. til 6. august skal Humanistisk Ungdom arrangere sin årlige sommerleir. Mange regner dette som årets høydepunkt, og i år skal leiren bli større enn noen sinne!

Foreløpig innstilling til Landsmøte 2015

23.03.2015 Valgkomiteen i Humanistisk Ungdom har besluttet en foreløpig innstilling på de tre øverste vervene i HU. På landsmøtet i april skal det velges et nytt sentralstyre. Se innstillingen nederst i saken.

Still til valg!

Still til valg!

16.03.2015 Ny leder, Nestleder, Økonomileder og Sentralstyremedlem skal velges på Landsmøtet 17.-19. april. Still til valg innen 22. mars for å være med i sakspapirene.

Ledig stilling: Kommunikasjonsmedarbeider (30%)

Ledig stilling: Kommunikasjonsmedarbeider (30%)

04.03.2015 Humanistisk Ungdom lyser ut ledig 30 %-stilling som kommunikasjonsmedarbeider.

Mennesker trenger et levelig klima

Mennesker trenger et levelig klima

04.03.2015 I et humanistisk verdensbilde står mennesket i sentrum av verden. Da må mennesket ha en verden å kunne stå i sentrum av. Derfor ønsker Humanistisk Ungdom handling mot de farlige, menneskeskapte klimaendringene.

15-års aldersgrense på tros- og livssynssamfunn

04.03.2015 De siste månedene har det blitt avdekket en rekke feil i medlemsregistrene til forskjellige trossamfunn: Den norske kirke, den katolske kirke og den Svenska kyrkan.

Bli medlem

Det handler om hvem du vil være.
Stå for den du er.

Hva skjer?

Filosofikafé om blasfemi

Baker Hansen, Sandvikaonsdag 8.april16:00 - 17:30